Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

General

Name

Palm Dale

About Me

Phương pháp trồng răng sứ cố định còn có tên gọikhác là cầu răng sứ, là phương pháp giúp phục hình răng đã mất. Kỹ thuật làm cầu răng sẽ dựa trên cơ chế sử dụng hai chiếc răng bên cạnh răng đã mất để làm điểm tựa và chụp cầu sứ lên trên.

Website URL

https://nhakhoaident.com/dich-vu/trong-rang-su

Current Location

United States

Skip to toolbar