Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

General

Name

Cty Bắc Trường Sơn

About Me

Công ty Bắc Trường Sơn chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói, vận chuyển hàng hóa.Liên Hê : website: https://sanxuatbaobicarton.com/ ,SDT: 0918.136.768,Email : bactruongson@gmail.com, Địa Chỉ : KCN Lai Cách – TT Lai Cách – Cẩm Giàng – Hải Dương https://urlzs.com/Tv3jH

Website URL

https://sanxuatbaobicarton.com/

Current Location

KCN Lai Cách – TT Lai Cách – Cẩm Giàng – Hải Dương

Skip to toolbar