Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

General

Name

Đất Xanh

About Me

Datxanh.com là Website chuyên cung cấp chính xác thông tin tất cả dự án Bất Động Sản của Tập Đoàn Đất Xanh Group và các Công ty thành viên.
Datxanh.com tổng hợp toàn bộ chính sách dành cho khách hàng tại tất cả dự án của Đất Xanh Group làm Chủ Đầu Tư và các dự án khác do các công ty thành viên đọc quyền và phát triển dự án như Đất Xanh Premium, Đất Xanh Miền Bắc, Đất Xanh Miền Trung, Đất Xanh Miền Nam,…
Địa chỉ: 152 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Hotline 0977336338. Website: https://datxanh.com
https://www.youracclaim.com/users/datxanhluxury/badges
https://u.mpiweb.org/network/members/profile?UserKey=06a89d47-c302-4ffa-a539-e6cabb424e5b
https://pinshape.com/users/1022489-datxanhluxury
https://www.concrete5.org/profile/-/view/338782/
https://peatix.com/user/6855213/view

Website URL

https://datxanh.com

Current Location

152 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Skip to toolbar