Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

General

Name

dol.vn Tự học Tiếng Anh Online

About Me

dol.vn là nền tảng tự học Tiếng Anh Online hỗ trợ luyện thi IELTS Online và làm IELTS Online Test miễn phí
– dol.vn là nền tảng tự học Tiếng Anh Online địa chỉ tại 458/14 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10 và được thành lập bởi DOL IELTS Đình Lực – Học viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
– dol.vn Tự Học Tiếng Anh Online khởi điểm tập trung vào phát triển các nội dung đọc và luyện tập cho chương trình IELTS bao gồm IELTS Online Test, IELTS Reading & Listening Practice, IELTS Writing & Speaking Sample, Từ vựng & ngữ pháp IELTS. Ngoài ra trong tương lai gần, dol.vn Tự Học Tiếng Anh Online sẽ ra mắt các tính năng khác như Từ Điển Việt – Anh, học tiếng anh qua tin tức hằng ngày, từ vựng & ngữ pháp & phát âm Tiếng Anh tổng quát, Tiếng Anh phổ thông từ lớp 6-12 và luyện thi đại học, Tiếng Anh giao tiếp, cũng như các chương trình luyện thi khác như TOEIC, SAT, GMAT, GRE.
Địa chỉ : 458/14 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Google maps : https://g.page/dolenglish?share
SĐT : 0356 307 668
Website : https://www.dol.vn
Email liên hệ : support@dol.vn
#dolvn # tuhoctienganhonline #ielts #luyenthiielts #ieltsonlinetest #hoctienganhonline #dolieltsdinhluc
https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=46aC7TAAAAAJ
https://www.dailymotion.com/dolvntuhoctienganhonline
https://seositecheckup.com/seo-audit/www.dol.vn
https://myspace.com/dolvntuhoctienganhonline
https://www.buzzfeed.com/dolvntuhoctienganhonline
https://tawk.to/dolvntuhoctienganhonline
https://gitlab.com/dolvntuhoctienganhonline
https://qiita.com/dolvntuhoctienganhonline
https://folkd.com/user/dolvntuhoctienganhonline
https://www.youtube.com/channel/UCr1ZbgZG1CljSywwXUn6JTw/about
https://www.pinterest.com/dolvntuhoctienganhonline
https://www.linkedin.com/in/dolvntuhoctienganhonline/

Website URL

https://www.dol.vn

Current Location

458/14 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Skip to toolbar