Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

General

Name

น้ำมูกบอกโรคอะไรได้บ้าง

About Me

แหล่งรวมบทความที่ดีที่สุด แนะนำ ความรู้ทั่วไป ที่ไม่ควรมองข้าม กับถั่สีน้ำมูกบอกโรค สีของน้ำมูกสามารถบอกว่ากำลังเป็นโรคอะไรอยู่นอกจากไข้หวัด ซึงสีของน้ำมูกสามารถบอกว่าเรากำลังเป็นโรคบางชนิด แต่ไม่สามารถรู้ได้ทุกโรค เพราะน้ำมูกเป็นสารคัดหลั่งที่ออกมาเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายที่รับเข้ามาจากอากาศภายนอกเมื่อหายใจ หากมีการติดเชื้อก็จะทำให้น้ำมูกผลิตออกมามากก ลักษณะของน้ำมูกบอกปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้อย่างไรนั้นติดตามบทความต่อได้ที่เว็บไซต์เท่านั้น

Current Location

Bangkok,Thailand

Skip to toolbar