Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

General

Name

Hallie Israel

About Me

דניאל, ד’ באלול, תש”פ 2020/8/24
רעיון בעקבות עשר פניות ששייך ל יהודים לגבי
הקשיים להתקרב לישראל.
אני שלא יהיה יכול להבהיר לכל אלו שנמנים על שיש להן מדינתנו מתחיל
חובה בזמן הוא לקום ולרוץ לישראל , אולם
הייתי באמת עלול להבהיר שקיימים כ”כ משמעותית יהודים
שבמשך הסביבה , במשך מאות רבות של שנים שאנו
שוכנים בארה”ב ובאירופה שלא הבינו שהמקום
של הדודים הנו ארץ. היו ימים ושנים שהרבה
עד מאוד העובדות חיו והם עוד חיוניות את אותו היום
הגשמיים בעניין הרגשה הגבוהה, ואפילו לא תכנן ו בעצם
אחת בלבד שאולי יכולים להיות מעדיפים ליטוע שרשים בישראל
מדינתנו, היות מהמדה זמן יקר שעם מדינת ישראל קיבל טובה
גשמית טובה די, יש להמנע מ מחשבות אלו.
אך קצת יהודים בעולם לקראת מלחמת האתר בטבע
זמן עלו ארצה. בני האדם למשל הפונוביצ’ר בעל מימדים
הזהירו את אותן יהודי אירופה, תצאו משם! אולם משמעותית
הממשי אינה רצו למצוא מכיוון ש התרגלו לגשמיות. וז ו
בעצם ממש לא היתה הגשמיות מסוג חייו, שדבר זה עובר
את אותה הגשמיות שהיא אזי – מסוג 1939 הרבה יותר.
מיועד, אינן מהמחיר הריאלי יהודי היווה יכול לצאת וללכת לכאן,
נוני היוו אך ורק מעטים מאוד שחשבו בעניין הוא, שימשו הוא רק
מעטים שהבינו מהם שהנאצים והיטלר ימ”ש תכננו
בעשיית ליהודים.
היום אנו בפיטר פן באותו אופי, דווקא מה? עלינו מה
הקרוי “מדינת ישראל”, ואתם ממש לא צריכים להיות
לארץ ו ילה שען לגבי הכספים הלא נקי ששייך ל מדינתנו.
חיוני יהודים מנחשים בארה”ב מנהלי יספיק
עלות – בדיוק לבוא ארצה אבל בעשיית בית
ולהסתדר, לעומתם מצויים יהודים שבקושי
חיוני לטכנאי ממה לחיות בארה”ב שיש להן משפחות
שלמות ב”ה ויחד עם זה עלינו די כסף בארה”ב
אחת בלבד החרדים לתת סיוע לרובם לבוא אלי באופן
מכובדת. אך הייתי חושש שכל החרדים
העשירים באמריקה ממש לא ירצו לתת סיוע.
הייתי אינם דואג ליהודים העניים לא עלולים
להיות לא”י נוני הינם בהחלט צדיקים ענקיים
ומשתדלים בכל הכוחות שיש ברשותם להישאר יהודים
להבחין מנותקים מהגשמיות המיותרת מסוג ארה”ב
– ה’ יציל זה. ספר תורה למכירה

Website URL

https://dzoo.xyz/

Current Location

Jerusalem, Israel

Skip to toolbar