Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

General

Name

iranmovie688

About Me

وی بازی خود در فصل سوم شهرزاد را اینگونه توصیف کرد: سریال “شهرزاد” اثر درجه یکی است که همه مردم از آن به خوبی یاد میکنند و در گام بعدی من به عنوان بازیگر با تیمی بسیار حرفه ای کار میکنم. پس با این تعاریف بازی در چنین مجموعهای اتفاقی است که هیچ بازیگری آن را رد نمیکند. من با اکثر بازیگران این مجموعه در …
شهرزاد، فصل سوم این سریال که به کارگردانی حسن فتحی و تهیهکنندگی سید محمد امامی در بستری عاشقانه

Website URL

https://instgram.joomla.com/2-uncategorised/142-2017-04-13-20-20-44

Skip to toolbar