Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

General

Name

kimsa369

About Me

Kimsa thuộc Tập đoàn Giải Trí Kim Sa với nhiều lĩnh vực chiếm lĩnh thị trường như bất động sản, thương mại điện tử, ngân hàng, giải trí, du lịch, bán lẻ,… Nên KIMSA hoạt động và được đăng ký hợp pháp. Kimsa369 – Kimsa88 có trụ sở chính tại Manila – Philippines mở rộng khắp Châu Á trong đó có Việt Nam.

Website URL

https://kimsa369.com

Current Location

HCM

WordPress Origin Story

Kimsa thuộc Tập đoàn Giải Trí Kim Sa với nhiều lĩnh vực chiếm lĩnh thị trường như bất động sản, thương mại điện tử, ngân hàng, giải trí, du lịch, bán lẻ,… Nên KIMSA hoạt động và được đăng ký hợp pháp. Kimsa369 – Kimsa88 có trụ sở chính tại Manila – Philippines mở rộng khắp Châu Á trong đó có Việt Nam.

Extras

Company

KimSa

Interests

Kimsa thuộc Tập đoàn Giải Trí Kim Sa với nhiều lĩnh vực chiếm lĩnh thị trường như bất động sản, thương mại điện tử, ngân hàng, giải trí, du lịch, bán lẻ,… Nên KIMSA hoạt động và được đăng ký hợp pháp. Kimsa369 – Kimsa88 có trụ sở chính tại Manila – Philippines mở rộng khắp Châu Á trong đó có Việt Nam.

WordPress Usage

Personal

Contribution

Sponsored

No

Contributor Teams

Community Team

Skip to toolbar