Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

General

Name

lâm duy ngọc

About Me

facebook: https://www.facebook.com/ngoc.lamduy.90/
nghê nghiệp: kiến trúc sư
tốt nghiệp : – đại học kiến trúc chuyên ngành kiến trúc
– đại học tài chính maketting- chuyên ngành maketting
công việc hiện tại:
ceo – bacogarden.com
ceo- sanvuondep.net.vn
nguyên quán: bình định
nơi thường trú: bà rịa vũng tàu
nơi sống: hồ chí minh
0763.79.22.79
#lamduyngoc
https://bacogarden.com/
https://www.pinterest.com/lam_duy_ngoc/
https://www.linkedin.com/in/lamduyngoc/
https://500px.com/p/lamduyngoc
https://www.youtube.com/channel/UCrVzl6w5OQBXnSLh2ob3jBA/about
https://www.behance.net/lmduyngc
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=vi&user=FDEFiXwAAAAJ
https://angel.co/u/lamduyngoc
https://www.flickr.com/people/195707034@N02/
https://www.goodreads.com/lamduyngoc
https://lamduyngoc.tumblr.com/
https://vimeo.com/lamduyngoc
https://www.kickstarter.com/profile/lamduyngoc/about
https://dribbble.com/lamduyngoc/about
https://www.skillshare.com/profile/Lam-duy-Ngoc/253544445
https://www.twitch.tv/lamduyngoc
https://www.instapaper.com/p/10669430
https://www.diigo.com/profile/lamduyngoc
https://sites.google.com/view/lamduyngoc/
https://issuu.com/lamduyngoc
https://draft.blogger.com/profile/05617294274529431351
https://lamduyngoc.blogspot.com/2022/05/lam-duy-ngoc.html
https://lamduyngoc.wordpress.com/2022/05/26/lam-duy-ngoc/
https://about.me/lamduyngoc
https://www.mixcloud.com/lamduyngoc/
https://pastebin.com/u/lamduyngoc
https://en.gravatar.com/lamduyngoc
http://www.cgqzh.com/home.php?mod=space&uid=339722
http://www.ikeynote.cn/home.php?mod=space&uid=3517198
http://www.kab3.com/home.php?mod=space&uid=1556972
http://www.ksjy88.com/home.php?mod=space&uid=2251826
https://community.opengroup.org/lamduyngoc
https://repo.getmonero.org/lamduyngoc
https://git.project-hobbit.eu/infolamduyngoc

Skip to toolbar