Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

General

Name

Thai National Anthem

About Me

เมื่อพูดถึง เพลงชาติไทย ก็ชวนให้คิดได้เหมือนกันว่า เพลงชาติไทยใครเป็นคนแต่ง มีกันมากี่เวอร์ชั่นแล้ว และต้นกำเนิดที่จะมาเป็นเพลงชาติไทยมีที่มายังไง หรือว่าใครเป็นคนร้อง พูดไปพูดมาก็เยอะเหมือนกัน เมื่อพูดถึง ประเทศไทย มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เรานึกถึง แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราคนไทยได้สัมผัสและรับรู้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก จนถึงทุกวันนี้ ก็คือ เพลงชาติไทย นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการดูทีวีที่บ้าน เมื่อเวลา 08.00 นาฬิกา (สองโมงเช้า) และ 18.00 นาฬิกา (หกโมงเย็น) ก็จะมีการบรรเลงเพลงชาติไทยให้ เราได้ยินกันทางหน้าจอทีวี เมื่อโตขึ้นต้องเข้ารับการศึกษา เป็นที่แน่นอนว่าทางโรงเรียนจะมีการเข้าแถวเพื่อเคารพธงชาติ และมีการเป็นเพลงชาติไทย ในยุคปัจจุบัน นอกจากการบรรเลงเพลงชาติ ช่วงเวลา 08.00 น. และ 18.00 น. ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์แล้ว ยังมีการแพร่ภาพวีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยตามช่องต่างๆ อีกด้วย ซึ่งเดิมแต่ละสถานีจะเป็นผู้จัดทำวีดิทัศน์ประกอบขึ้นเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลไทยมีนโยบายให้สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำวีดิทัศน์กลางขึ้น เพื่อเผยแพร่โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทุกแห่ง

Website URL

http://chilebodyboard.com/question-answer-thai-national-anthem/

Skip to toolbar