Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

General

Name

Trần Duy Phúc

About Me

Ông Trần Duy Phúc là Founder & CFO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Ông đang phụ trách phân tích và review các dự án nghỉ dưỡng trên chuyên trang Vnrep.com thuộc công ty TNHH DV BDS Salereal. #tranduyphuc #vnrep
Địa chỉ: 4 Đường 56, Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh
Email: phucduymedia@gmail.com
SĐT: 0933186123.
Website: https://vnrep.com/tran-duy-phuc/
BLOG: https://tranduyphuc.blogspot.com/
Pinterest: https://www.pinterest.com/tranduyphuc_vnrep/
Tumblr: https://tranduyphuc.tumblr.com/
Soundcloud: https://soundcloud.com/tranduyphuc
Flickr: https://www.flickr.com/people/192274416@N03/
Goodreads: https://www.goodreads.com/tranduyphuc
Gavatar: https://vi.gravatar.com/tranduyphucvnrep
About: https://about.me/tranduyphuc/
Wordpress: https://tranduyphucvnrep.wordpress.com/
angellist: https://angel.co/u/tranduyphuc
behance https://www.behance.net/tranduyphuc/
Dribble: https://dribbble.com/tranduyphuc/about
flipboard: https://flipboard.com/@trduyphuc/tranduyphuc-gs92advmz
kickstarter: https://www.kickstarter.com/profile/tranduyphuc/about
Reddit: https://www.reddit.com/user/tranduyphuc
skillshare: https://www.skillshare.com/user/tranduyphuc
vimeo: https://vimeo.com/tranduyphuc
Quora: https://fr.quora.com/profile/Tran-Duy-Phuc
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=xwR3kVwAAAAJ
500px: https://500px.com/p/tranduyphuc
linkedin: https://www.linkedin.com/in/tranduyphuc
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzDOvH1fzE43dVtReSFU-bg/about
Facebook: https://www.facebook.com/phucduymedia.tran
twitter: https://twitter.com/Trduyphuc
github: https://github.com/tranduyphuc
https://twitter.com/Trduyphuc
https://github.com/tranduyphuc
https://issuu.com/tranduyphuc
https://draft.blogger.com/profile/12408429219430404586
https://catchthemes.com/support-forum/users/tranduyphuc/
https://tranduyphucvnrep.wixsite.com/my-site
https://tranduyphuc.mystrikingly.com/
https://codepen.io/tranduyphuc
https://profile.hatena.ne.jp/tranduyphuc/profile
https://gumroad.com/tranduyphuc/p/tran-duy-phuc
https://www.themehorse.com/support-forum/users/tranduyphuc-vnrep/
https://fliphtml5.com/homepage/voptx
https://www.threadless.com/@tranduyphuc/activity
https://themepalace.com/users/tranduyphuc/
https://www.turnkeylinux.org/user/1453192
https://comicvine.gamespot.com/profile/tranduyphuc/about-me/
https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=266403
https://8degreethemes.com/support/users/tranduyphuc/
https://form.jotform.com/tranduyphucvnrep/tranduyphuc
https://devpost.com/tranduyphuc-vnrep
https://forum.acronis.com/it/user/346801
https://buddypress.org/members/tranduyphuc/profile/

Website URL

https://vnrep.com/tran-duy-phuc/

Skip to toolbar