Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

General

Name

Thammyhanquoc JW

About Me

Tôi là Trần Hoàng Viện đang công tác tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, hiện tại công việc của tôi là Webmaster: Chuyên phân tích dữ liệu bên trong và bên ngoài Website, cải thiện hiệu suất cho Website

Website URL

https://thammyhanquoc.vn

Current Location

Việt Nam

WordPress Origin Story

Tôi biết đến WordPress thông qua những cách thiết kế website thuần, nhưng từ khi có wordpress những công việc ấy trở nên nhanh hơn và dễ sử dụng hơn.

Skip to toolbar