Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

General

Name

Yến Sào Kinh Đô

About Me

Yến Sào Kinh Đô tên đầy đủ là Công ty TNHH Kinh Đô Holdings, được hình thành dựa trên sự kế thừa kinh nghiệm, tình yêu của rất nhiều nghệ nhân nuôi Yến tại Khánh Hòa, kết hợp cùng những người con của Thủ đô Hà Nội có chung đam mê, nhiệt huyết, mong muốn đưa nghề Yến và các sản phẩm từ Yến trở thành niềm tự hào dân tộc, vươn tầm thế giới. #yensaokinhdo
Email : info@yensaokinhdo.vn
297 Thụy Khuê, Hà Nội
Tel : 0934594948
https://yensaokinhdo.vn/
https://www.facebook.com/kinhdoyensao/
https://goo.gl/maps/KQ4ZxmSh7DLis31S9
https://www.youtube.com/channel/UC1qLPZ08QCA7k5nKEDNa6FA
https://yensaokinhdovn.blogspot.com/2022/06/yen-sao-kinh-o-nguyen-chat-100-yen.html
https://www.linkedin.com/in/yensaokinhdo
https://www.pinterest.com/yensaokinhdo/
https://yensaokinhdo.tumblr.com/
https://500px.com/p/yensaokinhdo
https://www.goodreads.com/yensaokinhdo
https://www.flickr.com/people/yensaokinhdo/
https://dribbble.com/yensaokinhdo/about
https://angel.co/u/yensaokinhdo
https://yensaokinhdovn.wordpress.com/
https://en.gravatar.com/yensaokinhdovn
https://myspace.com/yensaokinhdo
https://www.kickstarter.com/profile/yensaokinhdo/about
https://vimeo.com/yensaokinhdo
https://soundcloud.com/yensaokinhdo
https://www.twitch.tv/yensaokinhdo/about
https://www.vingle.net/posts/4494207
https://www.blogger.com/profile/16212561164434105265
https://www.skillshare.com/profile/Y%E1%BA%BFn-S%C3%A0o-Kinh-%C4%90%C3%B4/275899474
https://about.me/yensaokinhdo
https://ok.ru/profile/584615166673/statuses
https://www.instapaper.com/p/yensaokinhdo
https://linktr.ee/yensaokinhdo
https://www.diigo.com/user/yensaokinhdo
https://www.mixcloud.com/yensaokinhdo/
https://pastebin.com/u/yensaokinhdo
https://hub.docker.com/u/yensaokinhdo
https://beacons.ai/yensaokinhdo
https://flipboard.com/@yensaokinhdo/y-n-s-o-kinh—nguy-n-ch-t-100—y-n-chu-n-kh-nh-h-a-23d3f8ucy
https://yarabook.com/yensaokinhdo
https://biztime.com.vn/yensaokinhdo
https://rollbol.com/yensaokinhdo
https://www.yourquote.in/yen-sao-kinh-do-djaxt/quotes
https://www.debwan.com/yensaokinhdo
https://issuu.com/yensaokinhdo
https://www.liveinternet.ru/users/yensaokinhdo/blog#post492705367
https://gab.com/yensaokinhdo
https://www.hikingproject.com/user/201385406/yen-sao-kinh-do
https://www.mtbproject.com/user/201385406/yen-sao-kinh-do
https://sites.google.com/view/yensaokinhdo
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=vi&user=SICZ328AAAAJ
https://comicvine.gamespot.com/profile/yensaokinhdo/
https://www.giantbomb.com/profile/yensaokinhdo/
https://docdro.id/rBnDHGB
https://edex.adobe.com/community/member/1fk7Masva


https://articlessubmissionservice.com/members/yensaokinhdo/
https://articleusa.com/members/yensaokinhdo/
https://www.aacc21stcenturycenter.org/members/yensaokinhdo/profile/
https://www.intensedebate.com/profiles/yensaokinhdovn
https://www.authorstream.com/yensaokinhdo/

https://www.quia.com/profiles/ykinho
https://writeablog.net/s2t6tmzd2u
https://blogfreely.net/yensaokinhdo/yen-sao-kinh-do-ten-day-du-la-cong-ty-tnhh-kinh-do-holdings-duoc-hinh-thanh
https://zenwriting.net/rq5srrj2wh
https://postheaven.net/gpuzwkawbl
https://www.deviantart.com/yensaokinhdo

https://qiita.com/yensaokinhdo
https://subrion.org/members/info/yensaokinhdo/
https://hearthis.at/yen-sao-kinh-do/set/yen-sao-kinh-do/v2j5L/
https://profile.hatena.ne.jp/yensaokinhdo/profile
https://connect.garmin.com/modern/profile/90c2b51d-dee4-4fca-9c73-88757fcbbb84
https://www.reverbnation.com/artist/yensaokinhdo
https://guides.co/p/yensaokinhdo
https://myanimelist.net/profile/yensaokinhdo
https://tapas.io/vnyensaokinhdo

https://www.wishlistr.com/yensaokinhdo
https://www.free-ebooks.net/profile/1406884/yen-sao-kinh-do
https://www.metooo.io/u/yensaokinhdo
https://descubre.beqbe.com/p/y-n-sao-kinh-do
https://www.misterpoll.com/users/3906662


Website URL

https://yensaokinhdo.vn/

Skip to toolbar