Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

Cách rút gọn link Facebook cá nhân 2023


  • phanmemmkt1
    Participant

    @phanmemmkt1

    Facebook hiện nay có hàng triệu người dùng và để quản lý các tài khoản, họ sử dụng cách đánh số ID. Tuy nhiên, việc quản lý bằng ID làm cho đường dẫn trở nên khó nhìn và không hấp dẫn khi chia sẻ với người khác. Vì vậy, nhiều người đã chọn cách rút gọn liên kết Facebook để gửi cho người khác thay vì để những đường dẫn dài. Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm sẽ hướng dẫn các bạn cách rút gọn liên kết trên Facebook.

  • You must be logged in to reply to this topic.
Skip to toolbar